Radon utgör en hälsorisk och långvarig exponering kan öka risken för lungcancer. I Sverige är radon den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning och det uppskattas av Strålsäkerhetsmyndigheten att det orsakar mellan 400-500 lungcancerfall varje år. Därför har Folkhälsomyndigheten beslutat att radonhalten i både bostäder och allmänna lokaler inte bör överstiga 200 Bq/m3 på grund av dess allvarliga hälsoeffekter.

Arbetsgivaren är ansvarig för arbetsmiljön och det inkluderar att vara medveten om radonhalten på arbetsplatsen för att säkerställa en trygg och säker arbetsplats. Mätning av radon på arbetsplatser görs i två steg, med en grundläggande orienterande mätning och eventuell kortare uppföljande mätning. Den orienterande mätningen är en långtidsmätning som varar i minst 60 dagar mellan den 1 oktober och 30 april, där spårfilmsdosor placeras ut i områden där personalen uppehåller sig. Dosorna samlas sedan in efter mätperioden och analyseras, med svar vanligtvis tillbaka inom en vecka. Om den orienterande mätningen visar radonhalter över gränsvärdet 200 Bq/m³, kommer en uppföljande mätning att genomföras.

Om radonmätningen under arbetstid visar högre radonvärden än normalt, krävs en radonutredning av en kvalificerad radonkonsult för att identifiera problemet och föreslå lämpliga åtgärder. Den vanligaste åtgärden är att justera ventilationen.

Från och med den 1 oktober 2021 trädde en uppdaterad och förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser i kraft. Denna nya metodbeskrivning kommer att förbättra precisionen vid bestämning av radonhalten och ersätter den befintliga metodbeskrivningen från 2004.

Här följer några vanliga frågor och svar om radon:

Vad är radon?

  • Radon är en radioaktiv och luktfri gas som bildas naturligt i berggrunden när radium sönderfaller.

Var finns radon?

  • Radon kan komma från marken, byggmaterial eller vattnet och förekommer vanligtvis i byggnader och bostäder.

Hur vet man om det finns radon i byggnaden?

  • Det enda sättet att avgöra om radon finns i en byggnad är att genomföra en mätning.

Relaterad information:
Radonmessungen für Arbeitsplätze und öffentliche Gebäude

 

By arvind