Blå lättbetong, även känd som blåbetong, har blivit identifierad som den största källan till radon bland byggnadsmaterial, på grund av dess innehåll av radium som avger radon när det sönderfaller. Även om blå lättbetong är känt för att avge högre nivåer av radon jämfört med andra byggmaterial och betraktas som en potentiell hälsorisk, så betyder inte närvaron av detta material automatiskt att högre radonhalter uppstår i ett hus.

Blåbetong har en porös struktur som liknar en tvättsvamp och är matt blå i färg till matt grå. Större förekomster av blåbetonghus och byggnader finns i Stockholm, Mälardalen, Göteborg, Västerås, Borås och Jönköping, och materialet har använts både i miljonprogrammet och i en- och flerfamiljshus.

Höga radonhalter kan utgöra en potentiell hälsorisk för både dig och din familj, och enligt uppskattningar från Strålsäkerhetsmyndigheten drabbas ungefär 500 personer varje år av lungcancer på grund av detta. Det finns för närvarande ungefär 400 000 bostäder i Sverige som innehåller blåbetong, trots att tillverkningen av detta material upphörde 1975 så fortsatte dess användning fram till cirka 1985.

Det är endast möjligt att upptäcka höga nivåer av radon genom att utföra en radonmätning. För att få ett tillförlitligt resultat är det rekommenderat att genomföra mätningen under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) under minst två månader. Att mäta radon är enkelt och den mest tillförlitliga metoden för att mäta radon är att använda spårfilmsdosor för långtidsmätningar. Korttidsmätningar ger endast rådgivande information om befintliga radonhalter och är endast avsedda att användas när det inte finns tillräckligt med tid för att genomföra en långtidsmätning.

Om man har konstaterat höga radonhalter som orsakas av blåbetong, finns det flera åtgärder som kan vidtas för att minska halterna. Man kan förbättra ventilationen för att öka luftombytet, använda radontapet eller ta bort det material som orsakar problemet. Att öka ventilationen är den vanligaste åtgärden vid höga radonhalter.

Relaterad information:
Radon på arbetsplatser
Radonmätning på arbetsplats

By arvind